• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10
 • mellom slide
 • slide sno
 • fellessitt web
 • fellesdekk web

Rasespesial i forbindelse med Europautstillingen i september

npk-logo-2
Informasjon:
Fristen for FØRSTE og rimeligste påmelding til NKKs EDS arrangement  i september (pudlene bedømmes fredag 4.september) er 1.februar 2015.
 
NPK avholder rasespesial (med storcert) lørdag 5.september i forb m EDS, (samme sted) der er fristen først i august. Det er samme påmeldingspris helt frem til ordinær frist i august!  Denne info står også på NKKs terminliste.
NKK har pålagt samtlige arrangører av utstillinger i denne EDS-helgen å ta minimum laveste påmeldingsgebyr som til EDS = 560kr.
Vi har dessverre måttet vente på NKK siden september 2014 da NPK ble forespurt om å medarrangere REC utstillingen for 2014 som en del av vår rasespecial.
Dette forutsetter FCI bedømmelse , noe som NKK først avklarte17.januar 2015.  I påvente av dette  har dermed den endelig dommerkabalen stått på vent, noe som har vært særdeles frustrerende for styret i NPK.
Ingen beklager mer enn oss i styret at NKK tross mange purringer/henvendelser ikke har avklart dette før nå, men NKKs dårlig økonomi og utfordringer med  ITavdelingen er årsak til at vår utstilling nå blir en vanlig rasespesial etter nasjonale regler.
Det jobbes nå med endelig avklaring av dommerne, invitasjon til vår utstilling vil bli lagt ut straks oppdragene er bekreftet.
 
 

Helseundersøkelse Puddel

                           

  

Norges veterinærhøgskole gjennomfører for tiden en større helseundersøkelse hos alle puddelrasene. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Norsk Puddelklubb. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge både gode og dårlige egenskaper hos puddelrasene, og sammenligne resultater både på tvers av størrelsene og opp mot andre hunderaser. Dette vil bidra med nyttig kunnskap for fremtiden, både i forhold til avl og i forskningsøyemed. Les mere her og ta deg gjerne tid til å delta ved å klikke på linkene under.