• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10
 • mellom slide
 • slide sno
 • fellessitt web
 • fellesdekk web
 • noa sofie web

Besøk vår Facebookside

npk-logo-2

 

Besøk oss på facebook !    

NÅ HAR VI OVER 1000 FØLGERE PÅ FACEBOOK!

Nå har facebooksiden til Norsk Puddelklubb eksistert i ett år. 
Vi gleder oss over at flere og flere puddelinteresserte oppdager siden, og følger med på aktiviteter og nyheter som deles her.

 Vi håper dette har blitt et godt supplement til websiden vår.  FB siden er kun en informasjonskanal og ikke et diskusjonsforum. Kommentarer som har tilhørighet til diskusjonsforum vil bli fjernet.

 Alle henvendelser til klubben må som tidligere rettes til NPKs styre. 

https://www.facebook.com/norskpuddelklubb

Mestvinnerliste 2015 oppdatert

mestvinner-49

Utstillingsåret 2015 er i gang , følg med !

Listen finner du som vanlig under sin fane til venstre eller i Biblioteket.

 

Informasjon vedr. måling av toy og dverg

Styret i NPK har registrert, som flere av våre aktive medlemmer, at toy og dverg ikke tydelig nok har definerte størrelser.  Det er ikke uvanlig at man i en gruppefinale ser toy større enn dverg eller to hunder av ”tilsvarende” størrelse. Det er ikke ønskelig, ei heller utifra standarden. At det er et fåtall dommere som faktisk kontrollmåler og enda til slår ned på feil størrelse, hører dessverre til unntakene.
For å påvirke til økt ansvar i forhold til avl og også ivaretakelse av standarden har NPK tatt opp dette med NKK og ytret ønske om at det innføres obligatorisk måling på toy og dverg variantene.

NKKs administrasjon har behandlet søknaden og besvart:

Administrasjonen har innvilget søknaden fra Norsk Puddelklubb og vedtatt at dverg- og toy puddel anbefales målt fra 1. januar 2015.
Klubben må selv følge opp dette ovenfor arrangører, men Norsk Kennel Klub presiserer dette for rasens autoriserte dommere. Separat brev vil bli sendt samtlige norske autoriserte dommere samt elever og aspiranter.
Dette til orientering.
Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub
 
 
 

Dette betyr at utstillingene foregår akkurat som tidligere,  men at det er satt et fokus på anbefalt måling for å fastslå størrelse.  Andre land har obligatoriske målinger mens det i Norge i liten grad har vært praktisert måling. Utstillingsreglene gjelder forøvrig som tidligere, også reglene mht kommisjonsmåling for hunder mellom 9-15mnd. 

Nytt fra NKK vedr. fargeregistrering

npk-logo-2

 

Informasjon til oppdrettere:

Valper i fargene aprikos og rød registreres fremover ihht ny standard a 23.01.2015 med betegnelsen FAWN.

Definisjon på fargen:
Engelsk : Fawn must be uniform. Can go from pale fawn to red fawn or even be orange fawn (apricot).
Eyelids, nose, lips, gums, palate, natural orifices, scrotum and pads are well pigmented.
For light fawn subjects, all pigmentation should be as dark as possible.

Original fransk : Lefauve :Doit être d’une teinte uniforme. Il peut aller du fauve clair  au fauve rouge en passant par l’abricot.
Paupières,truffe,lèvres,gencives,palais,orificesnaturels, scrotum, coussinets sont bien pigmentés.                                      
Pourlessujetsd’unecouleurfauveclair,toutelapigmentation devra être la plus foncée possible.

Standarden vil når den er oversatt til norsk (fra NKK)  bli lagt ut når den er klar.